İmar Barışı

Yapı kayıt belgesi almanın 6 önemli faydası

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni olmayan yapıların, imar barışıyla kayıt altına alınması ve bedeli ödenerek yapı kayıt belgelerini alması halinde mülk sahiplerine bir çok avantaj sağlayabilecek.  

1. Cins tashihi ve kat mülkiyeti tesisi

Yapı kayıt belgeli yapılar öncelikle cins tashihi yapılabilecek ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Bunun için tüm bağımsız bölüm maliklerinin onayı gerektiğini belirtmekte fayda vardır.

2. Su, elektrik ve doğalgaz bağlanması

Yapı kayıt belgesi verilen yapılara talep halinde elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilir.

3. Ruhsatsız yapıya ilişkin yıkım kararları ve para cezalarının iptali

Yapı kayıt belgesiyle kayıt altına alınan ruhsatsız yapılar hakkında daha önce verilen yıkım kararları ve para cezaları iptal edilir.

4. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının alınması

Yapı kayıt belgesiyle kayıt altına alınan ruhsatsız yapılar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınabilir. Bu yapılar bakımından işyerinin yapı kullanma iznine (iskan) sahip olması şartı aranmaz.

5. Gayrimenkulün değerinin artması

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların yasadışı olduğundan ekonomik değeri düşüktür. Aykırılıkların kayıt altına alınmasıyla ruhsata aykırı yapı yasal statü kazanır ve bu durum gayrimenkulün değerinin artmasını sağlar.

6. Krediye konu edilebilir hale gelmesi

Ruhsatsız yapılar kredi işlemlerine konu edilememekte, bu yapıların krediyle satışı mümkün olmamaktadır. Tamamen ruhsatsız olmamakla birlikte ruhsata aykırı yapılarda ise ruhsata aykırı olan kısımlar gayrimenkulün değerini olumsuz yönde etkilemektedir. Yapı kayıt belgesiyle kayıt altına alınan yapılar, yasal statüye kavuştuğu için artık bankalarca teminat olarak kabul edilecek ve böylelikle kredili satış işlemlerine konu edilebilecektir. Üstelik ruhsata aykırı yapılan kısımların yasallaşması sebebiyle gayrimenkulün değeri, kayıt altına alınan tüm ruhsata aykırı kısımlar göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Böylelikle bankalardan gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden kredi temin etmek mümkün olacaktır.