Vatandaşlık

Yabancı Yatırımcının Türk Vatandaşlığı Edinmesi.

İlgili yönetmelik 12.01.2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece istisnai yöntemle Türk vatandaşlığının kazanılmasının kapsamı genişletilerek Türkiye’ye belli miktarı geçen tutarda yatırım yapan vatandaşlara Türk vatandaşlığı edinme imkanı getirildi. Yönetmelikte 19.09.2018 tarihinde yapılan değişikliklerle bu yatırım tutarları önemli ölçüde düşürüldü.

Buna göre;

  • En az 500.000 Amerikan Doları (veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası) tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen
  • En az 250.000 Amerikan Doları (veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası) tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 500.000 Amerikan Doları (veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası) tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen, veya
  • En az 500.000 Amerikan Doları (veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası) tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 500.000 Amerikan Doları (veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası) tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az

Üç yıl elinde tutmak şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilir. Yönetmelik, bu parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihinde geçerli olan Merkez Bankası efektif satış kurunun esas alınacağını belirtmektedir.

Bu tutarlardaki yatırımlardan herhangi birini gerçekleştiren yabancı, Türk vatandaşlığına başvurabilir. Uygulamada, bilhassa Türk Lirasının değer kaybetmesinin de etkisiyle, yabancıların çoğunlukla gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığına başvurduğu gözlemlenmektedir. Nitekim, yapılan değişiklikle gayrimenkul yatırım alt limitinin 1 milyon ABD Dolarından 250.000 ABD Dolarına düşürülmesi Türk vatandaşlığı edinmek isteyen yabancılar açısından teşvik edici olmuştur.

Gayrimenkul Değerleme Yaptırmak Gerekiyor

Bu düzenlemeyle Türk vatandaşlığı kazanabilmek için satın alınan gayrimenkulün piyasa fiyatının en az 250.000 ABD Doları olduğundan emin olmak gerekmektedir. Bu aşamada, henüz gayrimenkulü satın almadan önce  değerleme hizmeti alarak gayrimenkulün piyasa fiyatını öğrenebilirsiniz. Türkiye’nin her yerinde hizmet veren bankaeksperi.com , güvenilir ve hızlı değerleme hizmeti sunmaktadır.